Instructors

Licentovaní instruktoři

Všichni instruktoři Equine Touch byli osobně vyškoleni Jockem nebo Ivanou vysokým standardům požadovaným Equine Touch Foundation. Kromě historie Praktikanta Equine Touch prochází každý instruktor asistencí u kurzů ostatních instruktorů a první kurzy vede pod dohledem zkušenějšího instruktora. 

Aby byly dodržovány standardy výuky, každý instruktor je také ročně testován a musí pravidelně procházet kurzy profesionálního rozvoje. Všichni instruktoři také pracují podle striktního etického kodexu.